Nasza oferta

 Administracja i zarządzanie nieruchomościami

  • Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.
  • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku.
  • Pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe.
  • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
  • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
  • Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe ( np. termomodernizacja, wymiana instalacji wod-kan itp.)
  • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.
  • Na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości.
  • Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów ( energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości).
  • Bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.

Obsługa techniczna

  • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.
  • Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawą Prawo Budowlane.
  • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
  • Przygotowywanie planów remontowych.
  • Realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą.
  • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.
  • Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku.
  • Bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

Obsługa księgowo - bankowa

  • Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.
  • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.
  • Prowadzenie rachunku bankowego Klienta.
  • Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka)
  • Windykacja należności.
  • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
  • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.
  • Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
  • Przedkładanie do Klienta przekazów bankowych w celu terminowej regulacji należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

Świadectwa Energetyczne

Świadectwo Energetyczne, które określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Dodatkowo po ustaleniu z Klientem zakres usług może być rozszerzony o:

  • Reprezentacja Klienta (Wspólnot).
  • Reprezentację Klienta na zewnątrz przed organami samorządowymi oraz pomiędzy właścicielami
  • Obsługę prawną
  • reprezentowanie Klienta przed sądami i organami egzekucyjnymi,
  • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • pomoc w przygotowywaniu uchwał oraz różnych dokumentów wewnętrznych (regulamin, statut itp.)

Doradztwo

  • W zakresie maksymalizacji dochodów i optymalnego wykorzystania nieruchomości.

Definicja zarządzania

"Zarządzanie nieruchomością – umiejętność utrzymania jej w jak najlepszym stanie i takiego jej używania, aby przy jak najmniejszych wydatkach można było otrzymywać jak największe korzyści, nie tylko ekonomiczne."

Gwarantujemy troskę o dobry wizerunek każdego Klienta. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem