Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

Zastępstwo Inwestorskie

Obsługa Procesu Inwestycyjnego - Zastępstwo Inwestorskie

ABN STĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI posiada w swojej ofercie usługę w zakresie kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego, począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez etap realizacji inwestycji, aż do etapu rozliczeniowo-gwarancyjnego.

ABN STĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI świadczy aktualnie swoje usługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Dysponując doświadczonym i fachowym zespołem pracowników w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego, posiadających szeroką wiedzą techniczną w zakresie budownictwa oferujemy swoje usługi jako Inwestor Zastępczy, przyjmując do realizacji zadania zastępstwa inwestorskiego.

W ramach umowy o zastępstwo inwestorskie oraz na podstawie udzielonych przez Inwestora pełnomocnictw organizujemy cały proces inwestycyjny poprzez zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań wobec wszystkich uczestników procesu budowlanego, w takich granicach, w jakich jest to niezbędne dla należytego przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego.

Dbamy o odpowiednią jakość i dynamikę inwestycji.

Reprezentujemy i zabezpieczamy interesy Inwestora w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, budowlanego oraz prawa administracyjnego.

Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy więc organizacja i koordynacja całego procesu inwestycyjnego, ochrona interesów Inwestora w zakresie efektywnego wykorzystania budżetu przedsięwzięcia, zagwarantowanie terminowej, dobrej jakościowo i bezusterkowej realizacji projektu.

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego odbywa się w 3 głównych etapach:

Etap I - przygotowanie Inwestycji:

 • organizacja konkursów architektonicznych w celu wyłonienia zespołu projektowego,
 • przygotowanie oraz negocjacje warunków umowy Inwestor - Projektant,
 • przeprowadzenie technicznych analiz Projektu Koncepcyjnego planowanej inwestycji,
 • koordynacja procesu przygotowawczego inwestycji na linii Inwestor - Projektant - lokalne urzędy,
 • opiniowanie projektów technicznych,
 • analiza Kosztorysu Inwestorskiego,
 • pozyskanie pozwolenia na budowę,
 • opracowanie harmonogramu budowy,
 • przeprowadzanie przetargów na wybór wykonawców robót i dostawców,
 • sporządzanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami oraz prowadzanie negocjacji.

Etap II - realizacja Inwestycji:

 • przeprowadzanie czynności związanych z przekazaniem placu budowy dla wykonawcy,
 • bezpośredni nadzór budowlany we wszystkich branżach zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zamówienie dostaw inwestorskich i dokonywanie ich odbioru,
 • kontrola jakości stosowanych materiałów i technologii robót oraz uzgadnianie z Inwestorem dopuszczenia ewentualnych materiałów i technologii zamiennych,
 • prowadzenie rozliczeń merytorycznych, rzeczowych i finansowych nadzorowanych robót,
 • sporządzanie sprawozdań z przebiegi realizacji inwestycji w okresach uzgodnionych z Inwestorem,
 • prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych z przedstawicielami Inwestora oraz wykonawcami robót,
 • koordynacja robót wykonawców działających na podstawie osobnych umów z Inwestorem oraz współpraca z nadzorem autorskim,
 • udział w odbiorach częściowych oraz końcowym, jak również przygotowanie do odbioru niezbędnej dokumentacji,
 • przeprowadzenie odbioru pod względem technicznym, spisanie protokołu itp.
 • reprezentowanie Inwestora w lokalnych urzędach,
 • administrowanie zawartymi umowami,
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
 • końcowe rozliczenie finansowe inwestycji,
 • przekazanie dokumentacji powykonawczej,
 • koordynacja działań dot. przeglądów gwarancyjnych,
 • koordynacja działań na linii Inwestor - Najemca, przeprowadzanie prac adaptacyjnych pod indywidualne potrzeby Najemcy wraz z pozyskiwaniem dodatkowych pozwoleń na adaptacje i użytkowanie,
 • doradztwo w zakresie opinii technicznych, analiz i ekspertyz,
 • własna rekomendacja w zakresie powoływania zarządcy budynku. 

  Etap III - powykonawczo-rozliczeniowy:

 • końcowe rozliczenie finansowe inwestycji,
 • przekazanie dokumentacji powykonawczej,
 • koordynacja działań dot. przeglądów gwarancyjnych,
 • koordynacja działań na linii Inwestor - Najemca, przeprowadzanie prac adaptacyjnych pod indywidualne potrzeby Najemcy wraz z pozyskiwaniem dodatkowych pozwoleń na adaptacje i użytkowanie,
 • doradztwo w zakresie opinii technicznych, analiz i ekspertyz,
 • własna rekomendacja w zakresie powoływania zarządcy budynku.

Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

Wpisz numer telefonu,
oddzwonimy do Ciebie


wyślij
Biura nieruchomości, domy, mieszkania Jelenia Góra Nieruchomości Karpacz, nieruchomości Karkonosze - domy, mieszkania, działki, grunty, lokale użytkowe, nieruchomości Szklarska Poręba. Serdecznie zapraszamy - nieruchomości Jeleniogórskie i nieruchomości Karkonoskie.
powrót do góry strony Twoja sugestia

Masz jakieś sugestie dotyczące naszej strony? Podziel się z nami!


Prosimy serdecznie o wypełnienie niniejszej ankiety, zaznaczając właściwą odpowiedź krzyżykiem w odpowiedniej kratce. Państwa ocena i uwagi pomogą nam w doskonaleniu naszych usług. Ankieta jest anonimowa.

Część I. Badanie zadowolenia klienta
Dziękujemy za wypełnienie ankiety !Wyślij