Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

Zarządzanie nieruchomościami

BUDYNKI MIESZKALNE

Wspólnoty mieszkaniowe

Zakres czynności wykonywanych przez ABN STĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI w ramach umowy o zarządzanie budynkami mieszkalnymi dla Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje następujące działania i usługi:

 1. Zarządzanie i administrowanie
  • Przejmowanie nieruchomości: przejmowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej, eksploatacyjnej, finansowej. Dbałość o kompletność dokumentacji projektowej, powykonawczej, instrukcji użytkowania
  • Opracowywanie rocznych planów gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej oraz ich realizacja
  • Zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z przygotowaniem projektów uchwał
  • Opracowywanie aktów normujących funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na dostawę mediów, wywozu śmieci
  • Stały nadzór nad prawidłowością realizacji umów wiążących Wspólnotę Mieszkaniową
  • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi, sądami i pomiędzy właścicielami
  • Powadzenie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym śledzenie stanu obowiązującego prawa i zmian w nim zachodzących
  • Organizacyjne przygotowanie ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Wspólnoty Mieszkaniowej od odpowiedzialności cywilnej
  • Analiza kosztów dotyczących nieruchomości wspólnych oraz podejmowanie działań optymalizacyjnych
  • Zakładanie i dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy
  • Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali
  • Prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • Rozliczenie z właścicielami lokali kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, mediów oraz funduszu remontowego
  • Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali oraz dotyczących innych przychodów z nieruchomości
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 2. Obsługa techniczna
  • Utrzymanie nieruchomości wspólnej i małej architektury w należytym stanie technicznym
  • Bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali nie utrudnione korzystanie z nieruchomości wspólnej
  • Usuwanie awarii oraz ich skutków
  • Konserwacja przepompowni, oczyszczalni ścieków
  • Konserwacja instalacji domofonowej oraz anteny zbiorczej
  • Organizacja i nadzór realizacji okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 3. Usługi porządkowe
  • Sprzątanie powierzchni wewnętrznych (piwnice, klatki schodowe) oraz powierzchni zewnętrznych
  • Mycie okien
  • Całoroczne utrzymanie terenów komunikacyjnych (chodniki): sprzątanie, odśnieżanie a także opieka nad terenami zielonymi (koszenie, nawożenie, przycinanie, nasadzanie)
  • Utrzymanie w czystości elementów małej architektury
 4. Usługi budowlane
  • roboty murarskie
  • roboty malarskie
  • roboty dekarskie
  • roboty stolarskie
  • roboty ślusarskie
  • roboty instalacyjne (różne branże)

Oferta cenowa zostanie przygotowana indywidualnie dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej. Jako zarządca Państwa wspólnoty mieszkaniowej gwarantujemy bezpieczeństwo i najwyższą jakość świadczonych usług.

BUDYNKI KOMERCYJNE

 ABN STĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI  jest przygotowane do kompleksowego zarządzania różnego rodzaju nieruchomościami, w tym budynkami:

 • Biurowymi
 • Instytucjonalnymi
 • Handlowymi
 • Usługowymi
 • Magazynowymi
 • Przemysłowymi
 • Obiektami sportowymi 

Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

Wpisz numer telefonu,
oddzwonimy do Ciebie


wyślij
Biura nieruchomości, domy, mieszkania Jelenia Góra Nieruchomości Karpacz, nieruchomości Karkonosze - domy, mieszkania, działki, grunty, lokale użytkowe, nieruchomości Szklarska Poręba. Serdecznie zapraszamy - nieruchomości Jeleniogórskie i nieruchomości Karkonoskie.
powrót do góry strony Twoja sugestia

Masz jakieś sugestie dotyczące naszej strony? Podziel się z nami!


Prosimy serdecznie o wypełnienie niniejszej ankiety, zaznaczając właściwą odpowiedź krzyżykiem w odpowiedniej kratce. Państwa ocena i uwagi pomogą nam w doskonaleniu naszych usług. Ankieta jest anonimowa.

Część I. Badanie zadowolenia klienta
Dziękujemy za wypełnienie ankiety !Wyślij