Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

Nasza oferta

Administracja i zarządzanie nieruchomościami

 • Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku.
 • Pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe.
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe ( np. termomodernizacja, wymiana instalacji wod-kan itp.)
 • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.
 • Na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości.
 • Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów ( energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości).
 • Bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawą Prawo Budowlane.
 • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą.
 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.
 • Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku.
 • Bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

Obsługa księgowo - bankowa

 • Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.
 • Prowadzenie rachunku bankowego Klienta.
 • Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka)
 • Windykacja należności.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
 • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.
 • Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
 • Przedkładanie do Klienta przekazów bankowych w celu terminowej regulacji należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

Świadectwa Energetyczne

Świadectwo Energetyczne, które określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Dodatkowo po ustaleniu z Klientem zakres usług może być rozszerzony o:

 • Reprezentacja Klienta (Wspólnot).
 • Reprezentację Klienta na zewnątrz przed organami samorządowymi oraz pomiędzy właścicielami
 • Obsługę prawną
  • reprezentowanie Klienta przed sądami i organami egzekucyjnymi,
  • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • pomoc w przygotowywaniu uchwał oraz różnych dokumentów wewnętrznych (regulamin, statut itp.)

Doradztwo

 • W zakresie maksymalizacji dochodów i optymalnego wykorzystania nieruchomości.

 

Definicja zarządzania

"Zarządzanie nieruchomością – umiejętność utrzymania jej w jak najlepszym .

 stanie i takiego jej używania, aby przy jak najmniejszych wydatkach można .

 było otrzymywać jak największe korzyści, nie tylko ekonomiczne."

 

Gwarantujemy troskę o dobry wizerunek każdego Klienta.         

Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

Wpisz numer telefonu,
oddzwonimy do Ciebie


wyślij
Biura nieruchomości, domy, mieszkania Jelenia Góra Nieruchomości Karpacz, nieruchomości Karkonosze - domy, mieszkania, działki, grunty, lokale użytkowe, nieruchomości Szklarska Poręba. Serdecznie zapraszamy - nieruchomości Jeleniogórskie i nieruchomości Karkonoskie.
powrót do góry strony Twoja sugestia

Masz jakieś sugestie dotyczące naszej strony? Podziel się z nami!


Prosimy serdecznie o wypełnienie niniejszej ankiety, zaznaczając właściwą odpowiedź krzyżykiem w odpowiedniej kratce. Państwa ocena i uwagi pomogą nam w doskonaleniu naszych usług. Ankieta jest anonimowa.

Część I. Badanie zadowolenia klienta
Dziękujemy za wypełnienie ankiety !Wyślij